ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Transport oraz metabolizm tiaminy w komórkach saccharomyces cerevisiae

Praca przedstawia wybrane aspekty transportu oraz metabolizmu tiaminy w komórkach Saccharomyces cerevisiae, podkreślając działanie w tych procesach białek, unikalnych dla tego mikroorganizmu. Jedno z nich (produkt genu THI6), łączy w jednej cząsteczce dwie aktywności niezbędne na kolejnych etapach syntezy tiaminy. Inny enzym, kwaśna fosfataza występująca w przestrzeni peryplazmatycznej (produkt genu PHO3), wykazuje dodatkowo odrębną aktywność wiązania tiaminy. Pełni ona najprawdopodobniej funkcję defosforylacji fosforanów tiaminy pobranych z zewnątrz.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki