ZNAJDŹ ARTYKUŁ

KOMÓRKOWY SZLAK SYGNALIZACYJNY ZALEŻNY OD JĄDROWEGO CZYNNIKA TRANSKRYPCYJNEGO NF-κB I JEGO ZABURZENIA W WYBRANYCH CHOROBACH NOWOTWOROWYCH

Jądrowy czynnik transkrypcyjny NF-κB należy do rodziny białek NF-κB, w której obecne są białka zaangażowane m.in. w proces regulacji transkrypcji wielu ważnych genów. Dotychczas zidentyfikowano u ssaków pięć czynników transkrypcyjnych: p50/p105 (NF-κB1), p52/ p100 (NF-κB2), p65 (RelA), RelB i c-Rel. Czynnik transkrypcyjny NF-κB występuje w cytoplazmie większości komórek, w postaci nieaktywnego dimeru utworzonego z białek p50/p65 połączonego z inhibitorami κB (IκB).

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki