ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Połączenia gap i ich udział w apoptozie i kancerogenezie

Połączenia międzykomórkowe typu gap są w organizmach wielokomórkowych niezbędnym elementem utrzymującym homeostatyczną kontrolę wzrostu i różnicowania się komórek. Istnienie takiej drogi przekazywania informacji pomiędzy komórkami pozostającymi w ścisłym kontakcie jest warunkiem prawidłowego funkcjonowania organizmu. Upośledzenie komunikacji (utrata połączeń gap) pomiędzy komórkami narusza homeostazę tych komórek. Cechami charakterystycznymi komórek nowotworowych są zaburzenia dotyczące kontroli wzrostu i/lub różnicowania się tych komórek.

Redakcja
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki