ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Mózgowe naczynia kapilarne. Ultrastrukturalne wykładniki procesów angiogenezy

W artykule opisano cechy morfologiczne naczyń kapilarnych w okolicy barierowej i bezbarierowej mózgu. Przedstawiono również na poziomie ultrastrukturalnym przykłady nowoformowanych naczyń, które powstają według dwóch różnych mechanizmów oraz z udziałem macierzystych komórek śródbłonkowych. Obserwacje morfologiczne znajdują potwierdzenie w badaniach immunocytochemicznych.

Redakcja
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki