ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Rola czynnika wzrostu tkanki łącznej w procesach fibroproliferacyjnych i rozwoju chorób prowadzących do włóknienia tkanek

.Czynnik wzrostu tkanki łącznej – CTGF (ang. connective tissue growth factor) został odkryty w roku 1991 przez Bradhama w hodowli ludzkich komórek endotelialnych wyprowadzonych z żyły pępowinowej. Białko to zostało wyizolowane i rozpoznane jako silny mitogen, jednak wyniki badań naukowych ostatnich lat wskazują, że CTGF jest nie tylko czynnikiem stymulującym proliferację komórek, ale również białkiem o wybitnych właściwościach profibrotycznych. CTGF pełni rolę mediatora TGF-ß zarówno w prawidłowych, jak i patologicznych procesach przemian w tkance łącznej.

Redakcja
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki