ZNAJDŹ ARTYKUŁ

THE ROLE OF INTESTINAL TIGHT JUNCTIONS IN PATHOGENESIS OF NECROTIZING ENTEROCOLITIS

Połączenia ścisłe to składające się z wielu białek połączenia międzykomórkowe łączące komórki nabłonka jelitowego. Uczestniczą one w regulacji przepływu międzykomórkowego i utrzymaniu ciągłości bariery nabłonkowej jelit. Uszkodzenie tej bariery u wcześniaków może prowadzić do wystąpienia martwiczego zapalenia jelit. W tej pracy przeglądowej chcielibyśmy przedstawić rolę połączeń zamykających w patogenezie martwiczego zapalenia jelit i przeanalizować wpływ na ten proces zarówno składników mleka kobiecego, jak i probiotyków

FLOW-MEDIATED SKIN FLUORESCENCE METHOD FOR NON-INVASIVE MEASUREMENT OF THE NADH AT 460 NM – A POSSIBILITY TO ASSESS THE MITOCHONDRIAL FUNCTION

Podczas, gdy dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy (NADH) powstaje zarówno w cytoplazmie, jak i w mitochondriach, utlenianie NADH do NAD+ zachodzi tylko w mitochondriach. Po wzbudzeniu światłem ultrafioletowym cząsteczki NADH emitują fluorescencję o długości fali 460 nm. Zjawisko to zostało wykorzystane do nieinwazyjnej oceny czynności mitochondriów w naskórku przedramienia w spoczynku, w czasie niedokrwienia i reperfuzji przez metodę mierzącą fluorescencję skóry zależną od przepływu krwi (ang. Flow Mediated Skin Fluorescence, FMSF).

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki