ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Występowanie i biosynteza triterpenoidów w warunkach in vitro

Triterpenoidy są bardzo obszerną grupą związków i występują powszechnie w świecie roślin. Ze względu na cenne właściwości (owadobójcze, grzybobójcze, przeciwwirusowe i inne) coraz większe zainteresowanie budzi sprawna ich biosynteza w kulturach in vitro. W niniejszym artykule opisano przykłady biosyntezy fitoekdysteroidów, sapogenin steroidowych i pięciocyklicznych, przez komórki różnych roślin utrzymywanych w różnych typach kultury.

Redakcja
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki