ZNAJDŹ ARTYKUŁ

STRUKTURA I BIOSYNTEZA GHRELINY ORAZ JEJ RECEPTORA

Ghrelina to wielofunkcyjny 28. aminokwasowy peptyd odkryty w 1999 roku jako pierwszy naturalny czynnik stymulujący uwalnianie hormonu wzrostu W procesie biosyntezy powstaje poprzez proteolityczne wycinanie z 117-aminokwasowego białka prekursorowego zwanego preproghreliną, kodowaną na genie GHRL. Sekwencja białkowa zarówno ghreliny jak i jej prekursora cechuje się wysokim stopniem homologii międzygatunkowej.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki