ZNAJDŹ ARTYKUŁ

ROLA OSI LUDZKIEGO INSULINOPODOBNEGO CZYNNIKA WZROSTU (IGF) W KARCINOGENEZIE

Oś ludzkiego insulinopodobnego czynnika wzrostu (IGF) wzbudza zainteresowanie badaczy ze względu na jej działania autokrynne/parakrynne i endokrynne oraz efekt mitogenny i wpływ na regulację proliferacji, różnicowania i apoptozę komórek. Ścieżki sygnalizacyjne wykorzystywane przez system IGF do zróżnicowanego oddziaływania na metabolizm komórkowy są skomplikowane i wiele szczegółów pozostaje w dalszym ciągu niewyjaśnionych.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki