ZNAJDŹ ARTYKUŁ

PERYCYTY – WAŻNE KOMÓRKI W ODPORNOŚCI I ZAPALENIU

Perycyty (PC) to komórki ściśle przylegające i otaczające komórki śródbłonka oraz tętniczki i żyłki włosowate, posiadające właściwości kurczliwe i wykazujące podobieństwo do mezenchymalnych komórek macierzystych – MSC (mesenchymal stem cells). Komórki te biorąc udział w produkcji elementów blaszki podstawnej, uczestniczą w formowaniu, stabilizacji i dojrzewaniu naczyń krwionośnych. Natomiast wydzielając cytokiny, w tym interleukiny, chemokiny oraz cząsteczki adhezyjne, modulują komórki układu odpornościowego, przez co oddziałują na odporność i procesy zapalne.

KATELICYDYNY I DEFENSYNY WAŻNE PEPTYDY ODPORNOŚCIOWE U ZWIERZĄT

Wśród peptydów odpornościowych – HDP (ang. Host Defence Peptides) o dużej aktywności biologicznej u zwierząt, wyróżnia się katelicydyny i defensyny. Związki te stanowią naturalne elementy odporności przeciwbakteryjnej, przeciwwirusowej, przeciwgrzybiczej i przeciwpasożytniczej, a nadto wobec tych peptydów mikroorganizmy nie wykształciły oporności, co powoduje, że są one rozważane jako alternatywne substancje dla antybiotyków. Defensyny i katelicydyny w makroorganizmach zwierząt, oddziaływują bezpośrednio na zarazki i pasożyty oraz pośrednio poprzez układ odpornościowy min.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki