ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Inhibitory szlaku PI3K-Akt/PKB-mTOR w leczeniu glejaków

Glejak wielopostaciowy – GBM (łac. glioblastoma multiforme) jest nowotworem złośliwym, wywodzącym się z tkanki glejowej. Średnia długość przeżycia pacjentów z tym typem nowotworu, leczonych operacyjnie i poddanych radioterapii, wynosi około 1 roku. Wysoka inwazyjność glejaka wielopostaciowego wynika z nieprawidłowego przekazywania sygnałów poprzez wewnątrzkomórkowy szlak związany z kinazami PI3K, Akt/PKB i mTOR, które odpowiadają za regulację proliferacji, różnicowania i przeżywania komórek.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki