ZNAJDŹ ARTYKUŁ

NESFATYNA-1 JAKO POTENCJALNY MARKER W RAKU ENDOMETRIUM I RAKU JAJNIKA

Nesfatyna-1 jest 82 aminokwasowym peptydem, adipokiną, pochodną NUCB2 (nucleobindin 2). Ze względu na identyczną lokalizację w tkankach organizmu obu peptydów oceniane są często wspólnie jako kompleks NUCB2/Nesfatyna-1. Nesfatyna-1 związana jest z regulacją mechanizmów biorących udział w rozrodzie i otyłości. Wykazano związek między stężeniem nesfatyny-1 i cukrzycą typu II. Udowodniono związek między otyłością a rozwojem nowotworów złośliwych w różnych lokalizacjach. Ponadto u osób otyłych z cukrzycą na skutek oporności na insulinę istnieje wtórna hiperinsulinemia i wzrost wydzielania IGF.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki