ZNAJDŹ ARTYKUŁ

FIZIOLOGICZNE FUNKCJE GHRELINY − AKTUALNY STAN WIEDZY

Ghrelina jest obecnie intensywnie badanym hormonem peptydowym. Została pierwotnie opisana jako peptyd regulujący wydzielanie hormonu wzrostu, gdzie mechanizm jej działania został dość dobrze poznany. Drugą klasyczną już funkcją ghreliny jest stymulacja pobierania pokarmu.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki