ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Perspektywy klonowania somatycznego dla hodowli, farmacji i medycyny oraz zachowania ginących ras i gatunków ssaków

Mimo że efektywność klonowania somatycznego nie przekracza 1–2% urodzonych zwierząt w stosunku do liczby zrekonstruowanych oocytów, to klonowanie wykorzystywane jest do uzyskiwania zwierząt transgenicznych produkujących w mleku lub w moczu ludzkie białka terapeutyczne, do ratowania ginących ras i gatunków ssaków, a nawet do restytucji gatunków już wymarłych. Trwają prace zmierzające do uzyskania – drogą klonowania somatycznego – narządów do ksenotransplantacji, jak również zróżnicowanych komórek stwarzających perspektywy komórkowej terapii wielu chorób.

Komórki macierzyste ssaków: potencjalne źródło zróżnicowanych komórek do transplantacji

Pierwotne komórki zarodkowe człowieka otrzymano z węzłów zarodkowych blastocyst i z kilkutygodniowych płodów. Potwierdzono możliwość utrzymywania ich ponad rok w hodowli in vitro w stanie niezróżnicowanym. Wykazano też, że in vivo po przeszczepieniu myszom i in vitro mogą się one różnicować w tkanki pochodzące ze wszystkich trzech listków zarodkowych. Dzięki tym własnościom ludzkich komórek pierwotnych wiąże się z nimi nadzieje na zastosowania terapeutyczne.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki