ZNAJDŹ ARTYKUŁ

GENETYCZNE PODŁOŻE STEROIDOOPORNOŚCI W ASPEKCIE IDIOPATYCZNEGO ZESPOŁU NERCZYCOWEGO

Idiopatyczny zespół nerczycowy (IZN) jest najczęściej spotykaną, stanowiącą ponad 90% przypadków, postacią ZN u dzieci pomiędzy 1 a 10 rokiem życia. Podstawą wyboru steroidów w leczeniu IZN były wstępne hipotezy o roli czynników immunologicznych w patofizjologii choroby. Pacjenci jednakże wykazują różną odpowiedź na leczenie steroidami, co stanowi podstawę w różnicowaniu ZN na steroidowrażliwy i steroidooporny.

NIEKODUJĄCE RNA JAKO POTENCJALNE CELE I NARZĘDZIA WE WSPÓŁCZESNEJ DIAGNOSTYCE I TERAPII

Spośród cząsteczek kwasów nukleinowych obecnych w komórce szczególną rolę odgrywają niekodujące RNA. W ostatnich latach zidentyfikowano dużą liczbę RNA niekodujących białek, które pełnią różnorodne funkcje m.in. odpowiadają za regulację innych RNA na poziomie transkrypcyjnym, potranskrypcyjnym i translacyjnym, kontrolują ubikwitynację i degradację białek. Wykazano, że zmieniony profil ekspresji tej grupy cząsteczek dotyczy wielu typów schorzeń, w tym nowotworów centralnego układu nerwowego.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki