ZNAJDŹ ARTYKUŁ

EFFECT OF THREE-DIMENSIONAL (3D) SIMULATED MICROGRAVITY CULTURE ON MORPHOLOGY AND SECRETORY FUNCTION OF MURINE PITUITARY CELLS

Pituitary transplantation is an effective treatment for hypopituitarism but lack of pituitary cells with secretory function has slowed down its progress. The present study explores changes to hormone production and morphology of murine pituitary cells in pseudo-microgravity culture. It aims to improve current concepts of culture methods for pituitary cells that may provide new options for pituitary transplantation in the future. The RCCS-4H simulated microgravity 3D method was used for primary pituitary cell culture.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki