ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Hepcydyna – hormon uczestniczący w regulacji metabolizmu żelaza w organizmie

Hepcydyna jest przeciwbakteryjnym peptydem syntetyzowanym głównie w hepatocytach i wydzielanym do krążenia w postaci prohormonu. Najnowsze badania wykazały, że hepcydyna jest hormonem regulującym homeostazę żelaza w organizmie. Brak ekspresji genu hepcydyny prowadzi do nadmiernego gromadzenia się żelaza w organizmie, podczas gdy zwiększona ekspresja związana jest z niedoborem żelaza prowadzącym do pojawienia się niedokrwistości.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki