ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Białka TRF1/TRF2 oraz TANK1/TANK2 i ich udział w regulacji długości telomerów

Telomery są końcowymi fragmentami chromosomów, m. in. chroniącymi je przed niewłaściwymi mechanizmami naprawy DNA. Długość telomerów jest regulowana przez działanie wielu różnych białek: TRF1, TRF2, TIN2, TANK1, TANK2. Białka TRF1 i TRF2 są zaangażowane w tworzenie szczególnych struktur, zwanych pętlami t, które chronią telomery przed fuzjami "koniec do końca". TANK1 i TANK2, należą do klasy białek PARP. Białka te regulują funkcję telomerów przez poli-ADP-rybozylację.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki