ZNAJDŹ ARTYKUŁ

EPENDYMA I SUBEPENDYMA MÓZGU DOROSŁYCH SSAKÓW ŹRÓDŁEM NEURALNYCH KOMÓREK MACIERZYSTYCH

Mózg dorosłych ssaków, w tym człowieka, zachowuje zdolność wytwarzania zarówno komórek glejowych, jak i neuronów w procesie neurogenezy. Jest on możliwy dzięki obecności neuralnych komórek macierzystych w tzw. strefach neurogennych. Intensywność procesu neurogenezy jest zdecydowanie najwyższa w obrębie warstwy subependymalnej, będącej częcią strefy okołokomorowej komór bocznych mózgu. Także komórki ependymalne, tworzące zewnętrzną wyściółkę komór bocznych, mogą różnicować się w komórki układu nerwowego.

E-NTPDazy - enzymy uczestniczące w procesach sygnalizacji w centralnym układzie nerwowym

E-NTPDazy (Ecto-Nucleoside Triphosphate Diphosphohydrolase family, E-fosfohydrolazy ATP), nazywane wcześniej ekto-ATPazami i ekto-apirazami, są enzymami, które w obecności milimolowych stężeń kationów dwuwartościowych hydrolizują pozakomórkowe tri- i difosfonukleotydy. Wiele dowodów wskazuje, że E-NTPDazy uczestniczą w procesach przekazywania informacji z udziałem ATP i purynoreceptorów P2. Funkcja E-fosfohydrolaz ATP w neurotransmisji nie ogranicza się jedynie do usuwania agonistów receptorów P2.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki