ZNAJDŹ ARTYKUŁ

INDUKOWANA ODPORNOŚĆ SYSTEMICZNA (ISR) W OCHRONIE ROŚLIN PRZED PATOGENNYMI GRZYBAMI

Rośliny w toku ewolucji wykształciły zróżnicowane mechanizmy działające na poziomie lokalnym i systemicznym, które mają na celu przystosowanie ich do życia w danym środowisku. Jednym z tych mechanizmów jest szeroko pojęty system obronny rośliny skierowany przeciwko oddziaływaniom czynników biotycznych, do których zaliczyć należy między innymi atak patogenów. Pierwszą linię obrony rośliny przed atakiem patogenów stanowi tzw.

Transformacja roślin za pośrednictwem Agrobacterium rhizogenes

Na przestrzeni ostatnich lat opracowano wiele prostych i skutecznych procedur transformacji roślin za pośrednictwem Agrobacterium rhizogenes. Ten glebowy patogen roślin wywołuje powstawanie korzeni włośnikowatych w miejscach zranienia tkanki. Podobnie jak A. tumefaciens jest zdolny do transferu fragmentu swojego megaplazmidu Ri do komórek roślinnych, gdzie ulega on stabilnej integracji i ekspresji. Podczas gdy indukcja transgenicznych korzeni w wyniku infekcji A. rhizogenes zachodzi w stosunkowo krótkim czasie, uzyskanie roślin transgenicznych za pośrednictwem A.

Arabidopsis thaliana – metody genetycznej transformacji

Od wielu lat rzodkiewnik pospolity (Arabidopsis thaliana) wykorzystywany jest jako roślina modelowa. Znalazł on szerokie zastosowanie w biologii molekularnej, genetyce i fizjologii roślin. Ważnym przełomem w metodologii genetycznej transformacji roślin było wykazanie w przypadku Arabidopsis thaliana możliwości uzyskania transgenicznych roślin bez konieczności stosowania kultur in vitro. Metoda transformacji in planta została opisana ponad 20 lat temu. W niniejszej pracy przedstawiono zmiany, jakich dokonano w procedurze genetycznej transformacji Arabidopsis na przestrzeni ostatnich lat.

Reaktywne formy tlenu w odpowiedzi obronnej roślin na grzyby nekrotroficzne

Cząsteczka tlenu w stanie podstawowym jest stosunkowo mało reaktywna. Jednak może być źródłem reaktywnych pochodnych nazywanych reaktywnymi formami tlenu (RFT), produkowanych zarówno w wyniku aktywności metabolicznej komórki, jak i po ekspozycji roślin na różne czynniki stresowe. W stopniowej, jednoelektronowej redukcji tlenu dochodzi do wytworzenia częściowo zredukowanych produktów pośrednich, którymi są w kolejności: anionorodnik ponadtlenkowy (•O2–), nadtlenek wodoru (H2O2) oraz rodnik hydroksylowy (•OH).

Mutanty Arabidopsis w badaniach odpowiedzi obronnej roślin na grzyby nekrotroficzne

Odkrycie wielu ważnych punktów szlaków sygnałowych w badaniach odpowiedzi roślin na stres biotyczny było możliwe dzięki wykorzystaniu mutantów modelowej rośliny Arabidopsis thaliana. Dostępność mutantów typu knock-out, uzyskanych w drodze mutagenezy chemicznej lub linii mutantów insercyjnych pozwala skupić się na określonym zagadnieniu badawczym bez konieczności czasochłonnego tworzenia własnych mutantów.

Przedmowa

Szanowni Państwo, Oddajemy do Państwa rąk Suplement Postępów Biologii Komórki, który w naszym zamierzeniu jest pokłosiem Konferencji pt. Wyzwania Współczesnej Biologii Komórki. Konferencja ta związana była z Jubileuszem 80 Rocznicy urodzin Profesor dr hab. Marii J. Olszewskiej, czł. rzecz. PAN, emerytowanej Profesor Uniwersytetu Łódzkiego, wybitnego naukowca i nauczyciela akademickiego, a także wieloletniego Redaktora Postępów Biologii Komórki. Organizatorem Konferencji był Komitet Cytobiologii PAN, a przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego – prof. dr hab. Andrzej K.

Cytochemia w biotechnologii roślin – systemy reporterowe z wykorzystaniem genów kodujących ?-glukuronidazę (GUS) i zielono fluoryzujące białko (GFP)

Transformacja genetyczna roślin odgrywa istotną rolę we współczesnej biotechnologii. Genetycznie modyfikowane rośliny budzą coraz większe zainteresowanie nie tylko jako rośliny uprawne, ale także jako potencjalne bioreaktory do produkcji naturalnych biofarmaceutyków i innych wartościowych metabolitów wtórnych oraz rekombinowanych białek znajdujących zastosowanie w terapii licznych chorób, jako szczepionki, enzymy diagnostyczne i przemysłowe. Trwają intensywne prace nad wykorzystaniem transgenicznych roślin w procesie fitoremediacji.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki