ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Udział układu noradrenergicznego w regulacji czynności ciałka żółtego

Praca zawiera podsumowanie oryginalnych badań nad rolą katecholamin w czynności wydzielniczej ciałka żółtego (CL). Krótkotrwałe pobudzenie b-receptorów w CL wzmaga sekrecję progesteronu oraz jajnikowej oksytocyny (OT) w ciągu kilku minut, natomiast zablokowanie b-receptorów obniża podstawową sekrecję CL o 20–40%. W procesie tym uczestniczą b1- i b2-receptory, których ilość w błonach komórek lutealnych jest dodatnio skorelowana z obwodowym stężeniem P4 i ujemnie ze stężeniem noradrenaliny (NA) i dopaminy (DA) w tkance lutealnej.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki