ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Genetyczne aspekty rozrodu człowieka

Czynnik genetyczny jest jedną z najbardziej prominentnych przyczyn eliminacji zarodków/płodów, a także tzw. spontanicznych poronień. Nadal wiele trudności technicznych sprawia prowadzenie tzw. diagnostyki pre-implantacyjnej, na poziomie chromosomów gamet. Programy pozaustrojowego zapłodnienia w warunkach in vitro powinny być otoczone szczególnie starannym nadzorem genetycznym. Podnosi się niebezpieczeństwo wzrostu występowania wad genetycznych, zależnych od wieku rodziców.

Autoantygeny plemnikowe: II. Aspekty funkcjonalne i aplikacyjne

Głównym komponentem zewnętrznej powierzchni błony komórkowej Eucaryota są ugrupowania cukrowcowe. Ich obecność warunkuje właściwości fizykochemiczne, immunologiczne oraz biologiczne błony komórkowej. Reszty oligosacharydowe, jako jednostki niosące niezwykle bogatą informację biologiczną, odgrywają także zasadniczą rolę w interakcjach międzykomórkowych. W procesie zapłodnienia, interakcje glikoproteinowych receptorów i ich ligandów, obecnych na powierzchni gamety męskiej i żeńskiej, warunkują gatunkowo-specyficzne rozpoznanie oraz prawidłowy przebieg poszczególnych etapów zapłodnienia.

Autoantygeny plemnikowe: I. Charakterystyka immunobiologiczna

Antygeny plemników mogą wywoływać reakcje izo- oraz autoimmunologiczne. Stąd też ważne jest zidentyfikowanie, a następnie wyizolowanie autoantygenów plemnikowych, swoiście reagujących z przeciwciałami. Może to nie tylko mieć wartość poznawczą, ale także znaleźć zastosowanie w regulacji rozrodu. W niniejszym artykule opisano poznane autoantygeny plemnikowe obecne zarówno na powierzchni, jak i we wnętrzu komórki. Przedstawiono również wyniki badań opisujących próby uczulania zwierząt laboratoryjnych i użytkowych celem zaindukowania niepłodności.

Strony

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki