ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Wyciszanie RNA; naturalny system obronny roślin przeciw infekcji wirusów

Wyciszanie RNA jest procesem, w którym dochodzi do degradacji w komórkach roślin (oraz innych organizmów) wybranych cząsteczek RNA. Mechanizm ten odgrywa kluczową rolę w dwóch niezwykle ważnych dla roślin procesach: w potranskrypcyjnej regulacji ekspresji genów i w obronie roślin przed infekcją wirusów. W identyfikacji właściwych do degradacji cząsteczek RNA biorą udział krótkie fragmenty RNA o długości 21-25 nukleotydów oraz roślinna rybonukleaza.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki