ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Genetyczna regulacja transportu i metabolizmu miedzi

Wyniki wieloletnich badań potwierdziły niezbędną obecność miedzi dla prawidłowego wzrostu i metabolizmu komórek wszystkich żywych organizmów. Zarówno niedobór jak i nadmiar tego pierwiastka jest szkodliwy dla roślin i zwierząt. Z tego powodu organizmy wykształciły precyzyjny i podlegający kontroli genetycznej mechanizm regulujący stężenie miedzi wewnątrz komórki.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki