ZNAJDŹ ARTYKUŁ

ROLA WITAMINY D3 W FIZJOLOGII I PATOLOGII JAJNIKA

Najnowsze badania dowodzą, że witamina D3, poza swoją podstawową rolą w utrzymaniu homeostazy wapniowo-fosforanowej, wpływa również na funkcjonowanie żeńskiego układu rozrodczego. Dotychczas wykazano, że jajnik ludzi i zwierząt jest lokalnym miejscem metabolizmu i działania witaminy D3. Reguluje ona folikulogenezę, steroidogenezę oraz proliferację, a więc procesy fizjologiczne zachodzące w jajniku. Ponadto podkreśla się, że jej niedobór występuje w stanach patologicznych takich jak zespół policystycznych jajników, przedwczesne wygasanie czynności jajników czy nowotwór jajnika.

METODY IZOLACJI PĘCHERZYKÓW ZEWNĄTRZKOMÓRKOWYCH – ZALETY I WADY

Pęcherzyki zewnątrzkomórkowe to nanometrowe struktury biologiczne uwalniane niemal ze wszystkich komórek w warunkach fizjologicznych oraz patologicznych. Są nośnikami wielu aktywnych cząsteczek (białek, lipidów, materiału genetycznego w postaci RNA i DNA) i stanowią główny element komunikacji międzykomórkowej. Ze względu na ich potencjał funkcjonalny oraz możliwość praktycznego wykorzystania w diagnostyce wielu chorób, dość szybko stały się inspiracją dla środowiska naukowego.

ROLA DEHYDROGENAZY 20α-HYDROKSYSTEROIDOWEJ PODCZAS CIĄŻY U SSAKÓW – NOWE ASPEKTY

Progesteron jest hormonem niezbędnym w utrzymaniu ciąży u wszystkich gatunków ssaków. W zależności od gatunku, za produkcję tego hormonu odpowiada ciałko żółte ciążowe i/lub łożysko. Progesteron może być metabolizowany do nieaktywnego biologicznie 20α-hydroksyprogesteronu przez dehydrogenazę 20α-hydroksysteroidową (20α-HSD). Enzym ten należy do rodziny aldo-keto reduktaz i katalizuje reakcję redukcji w obecności fosforanu dinukleotydu nikotynoamidoadeninowego jako kofaktora.

ROZWÓJ PŁODOWYCH GONAD ŚWINI A ŚRODOWISKO HORMONALNE

W rozwoju embrionalnym ssaków rozwój jąder i jajników z niezróżnicowanej gonady jest determinowany przez informację genetyczną. Jednak podstawową rolę w kształtowaniu męskiego lub żeńskiego fenotypu podczas rozwoju płodowego pełnią hormony steroidowe. Zarówno androgeny, jak i estrogeny zaangażowane są w różnicowanie wewnętrznych i zewnętrznych narządów płciowych. Androgeny, chociaż nazywane „hormonami męskimi”, odgrywają również istotną rolę w rozwoju oraz utrzymaniu prawidłowych funkcji żeńskiego układu rozrodczego.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki