ZNAJDŹ ARTYKUŁ

S-GLUTATIONYLACJA I S-NITROZYLACJA BIAŁEK W AKLIMATYZACJI ROŚLIN DO ABIOTYCZNYCH I BIOTYCZNYCH CZYNNIKÓW ŚRODOWISKA

Reaktywne formy tlenu (RFT) i azotu (RFA) regulują wiele procesów fizjologicznych (kiełkowanie, organogenezę korzenia, kwitnienie, dojrzewanie owoców i starzenie) i patologicznych infekcje bakteryjne i grzybowe). Jako cząsteczki sygnalne uczestniczą w czynnej odpowiedzi roślin na stresy biotyczne i abiotyczne, a utlenione produkty ich reakcji mogą odgrywać rolę wtórnych przekaźników. Nadmiar RFT i RFA powoduje podwyższenie potencjału oksydacyjno-redukcyjnego komórki, w wyniku czego modyfikacji ulegają najczęściej reszty cysteiny.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki