ZNAJDŹ ARTYKUŁ

NIEDOCZYNNOŚĆ NADNERCZY I PROCESY AUTOIMMUNOLOGICZNE W PRZEBIEGU COVID-19

SARS-CoV-2 jest przyczyną choroby koronawirusowej (COVID-19). Od początku pandemii zauważono negatywny wpływ SARS-CoV-2 nie tylko na układ oddechowy, ale również na układy sercowo-naczyniowy, pokarmowy czy endokrynny. Jednym z narządów, którego pracę zaburza SARS-CoV-2 są nadnercza. Przez mimikrę molekularną SARS-CoV-2 przyczynia się do wywołania procesów autoimmunologicznych. Wykazano również, że wirus ten zaburza funkcjonowanie osi podwzgórze-przysadka-nadnercza. Dodatkowo, może on przyczyniać się do zawału i krwotoku nadnerczy.

DHEA-S – NOWE KIERUNKI W PRAKTYCE KLINICZNEJ

Siarczan dehydroepiandrosteronu (DHEA-S) jest hormonem steroidowym produkowanym w korze nadnerczy. Jest istotny dla funkcjonowania ludzkiego organizmu, gdyż bierze udział w prawidłowej pracy układu nerwowego, czy sercowo-naczyniowego. Opisuje się jego nieprawidłowy poziom we krwi w wielu procesach patologicznych, takich jak: rak piersi, COVID-19 oraz depresja. W związku z tym rozważa się jego potencjalną rolę w leczeniu niektórych zaburzeń, w tym uporczywych objawów okresu okołomenopauzalnego u kobiet.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki