ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Peptydy antybakteryjne- struktura i funkcja

W skład systemu obronnego roślin i zwierząt wchodzą między innymi peptydy o właściwościach antybakteryjnych lub antygrzybiczych. Pomimo dużego zróżnicowania pod względem występowania i sekwencji aminokwasów, większość z nich to kationowe cząsteczki o budowie amfipatycznej. Ze względu na strukturę przestrzenną można wśród nich wyróżnić kilka głównych grup: 1. Liniowe, formujące a-helisy; 2. Antyrównoległe arkusze b stabilizowane wewnątrzcząsteczkowymi wiązaniami disiarczkowymi; 3. Struktury a+b stabilizowane mostkami disiarczkowymi; 4. Struktury cykliczne; 5.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki