ZNAJDŹ ARTYKUŁ

STRUKTURA RECEPTORÓW JĄDROWYCH TYPU RXR I ICH ZNACZENIE W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ

Receptor retinoidu X (RXR) jako białko nadrodziny receptorów jądrowych pełni funkcję regulatora transkrypcji genów. W momencie odkrycia RXR nie znano jeszcze jego endogennego ligandu, dlatego zaliczony został do rodziny tzw. wewnątrzkomórkowych receptorów sierocych. Działając jako przekaźnik informacji w komórce, na podstawie odebranych sygnałów pochodzących z zewnątrz, wpływa na poziom proliferacji i metabolizmu prawidłowej komórki.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki