ZNAJDŹ ARTYKUŁ

ORIGIN, PHYSIOCHEMICAL COMPOSITION AND BIO-MEDICAL IMPORTANCE OF PROPOLIS

Current studies were performed to evaluate the medicinal importance of propolis and its origin and physiochemical composition depending upon the nature of vegetations present in various localities. The propolis contains a myriad of chemical compounds such as flavonoids, esters, phenolic acid, amino acids and terpenoids. Different analytical techniques (e.g., TLC, GC, HPLC, MS, NMR and GC-MS) are used for the characterization of various constituents of Propolis.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki