ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Natura i funkcje ciał Cajala w świetle nowych badań

Ciała Cajala (ang. Cajal bodies, CBs) po raz pierwszy opisano 100 lat temu w neuronach ssaków. Obecnie wiadomo, że CB są wysoce konserwowaną strukturą występującą w komórkach somatycznych i generatywnych roślin oraz zwierząt. Białkiem znacznikowym CB jest koilina, fosfoproteina najprawdopodobniej odpowiadajaca za umiejscowienie licznych makrocząsteczek w ciałach Cajala. Obecność małych jądrowych RNA (snRNA) w CB wskazuje na udział tej struktury w przestrzennej organizacji elementów biorących udział w składaniu pre-mRNA w komórce eukariotycznej.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki