ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Polispermiczne zapłodnienie u ptaków – rola DNaz w degradacji nadliczbowych plemników

Ptaki charakteryzują się fizjologiczną polispermią, oznacza to, że liczne plemniki wnikają do cytoplazmy jaja podczas normalnego zapłodnienia, ale tylko jedno z utworzonych przedjądrzy męskich uczestniczy w tworzeniu jądra zygoty. Natomiast wszystkie nadliczbowe przedjądrza męskie degenerują we wczesnym okresie bruzdkowania. Dotychczas nie zostało wyjaśnione, co w istocie dzieje się z tymi nadliczbowymi przedjądrzami i jaki mechanizm odpowiada za ich degradację.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki