ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Przeszczepianie chondrocytów

Chondrocyty wykazują ekspresję cząsteczek głównego układu zgodności tkankowej klasy I i II oraz prawdopodobnie antygenu(ów) tkankowo swoistego(ych). Przeszczepy izolowanych syngenicznych chondrocytów pochodzących z chrząstki szklistej lub sprężystej odtwarzają chrząstkę podobną do tkanki, z której pochodzą, choć z mniej regularnym rozmieszczeniem komórek. Chondrocyty allogeniczne również odtwarzają chrząstkę, jest ona jednak otaczana przez limfocyty i makrofagi i stopniowo resorbowana. Ponadto wywołują one uogólnioną reakcję biorcy zarówno typu komórkowego, jak i humoralnego.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki