ZNAJDŹ ARTYKUŁ

STARZENIE POOWULACYJNE I JEGO WPŁYW NA MITOCHONDRIA

Starzenie poowulacyjne u ssaków definiujemy jako okres od owulacji do zapłodnienia oocytu. Podczas starzenia poowulacyjnego dochodzi do stopniowych zmian, które wpływają niekorzystnie na zapłodnienie oraz przyszły rozwój zarodka. Wydłużanie czasu starzenia oocytu wpływa między innymi na przedwczesną egzocytozę ziaren korowych czy stwardnienie osłonki przejrzystej co uniemożliwia wniknięcie plemnika do wnętrza oocytu podczas procesu zapłodnienia.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki