ZNAJDŹ ARTYKUŁ

PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE A EFEKTY RADIOBIOLOGICZNE W CIELE CZŁOWIEKA

Współczesna medycyna nie istnieje bez metod diagnostycznych i terapeutycznych opierających się na wykorzystaniu promieniowania jonizującego w praktyce lekarskiej. Z tego powodu, aby móc w pełni korzystać z postępu radiobiologii konieczne jest zrozumienie interakcji między tą formą energii a materią ożywioną. Promieniowanie jonizujące stosowane jest powszechnie od stosunkowo długiego czasu, dlatego wiadomo, że nieproporcjonalnie duże dawki promieniowania jonizującego są szczególnie toksyczne dla organizmów żywych, w tym człowieka.

SKUTECZNOŚĆ SZCZEPIEŃ W POPULACJI OSÓB STARSZYCH A STARZENIE UKŁADU ODPORNOŚCIOWEGO

Dotychczasowy postęp cywilizacyjny nie rozwiązał głównej przyczyny różnorodnych chorób zdrowotnych dotykających seniorów, czyli procesu starzenia się. Wśród możliwych przyczyn tego zjawiska wymienia się immunostarzenie (ang. immunosenescence), czyli postępujące gromadzenie się patologii funkcjonowania i narastająca utrata cech typowych dla zdrowego układu odpornościowego.

A REVIEW OF SENESCENCE-ASSOCIATED THERAPIES IN GLIOBLASTOMA TREATMENT

Glejak wielopostaciowy, najbardziej agresywna postać glejaka, charakteryzuje się skłonnością do częstych nawrotów oraz niekorzystnym rokowaniem. W ostatnich latach opublikowano wiele badań dotyczących terapii wywołującej starzenie komórkowe w komórkach glejaka, co daje nadzieję na opracowanie nowych sposobów leczenia tego nowotworu. Z drugiej strony, niektóre badania wskazują na związek starzenia komórkowego z progresją glejaka oraz ze skłonnością do nawrotów.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki