ZNAJDŹ ARTYKUŁ

WPŁYW INFEKCJI SARS-CoV-2 NA FUNKCJĘ TARCZYCY – PATOMECHANIZM I IMPLIKACJE KLINICZNE

Wirus SARS-CoV-2 jest czynnikiem patogennym choroby COVID-19, której pandemia do maja 2023 roku spowodowała 6,9 miliona zgonów na świecie. W przebiegu infekcji obserwowana jest dysregulacja funkcji tarczycy. Mechanizm uszkodzenia gruczołu tarczowego jest złożony – bezpośrednia cytotoksyczność wirusa oraz pośredni efekt burzy cytokinowej. Krążące cytokiny prozapalne prowadzą do zmian osoczowych stężeń TSH, fT3 i fT4. Wspomniane zaburzenia poziomu hormonów obserwowane są u około 16% pacjentów podczas COVID-19 i mogą wynikać ze stosowanego leczenia – glikokortykosteroidów systemowych.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki