ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Wykrywanie minimalnej choroby resztkowej w ostrej białaczce limfoblastycznej u dzieci

Wykrywanie choroby resztkowej metodą cytometrii przepływowej jest oparte o określenie immunofenotypu komórek białaczkowych w okresie diagnostycznym ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń ilościowych i jakościowych ekspresji determinant. Największe znaczenie ma wykrywanie choroby resztkowej w okresie uzyskania pierwszej remisji. Omówiono o również szczegółowo problemy z oceną choroby resztkowej i interpretacją uzyskanych wyników w ostrej białaczce limfoblastycznej z linii limfocytu B i T.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki