ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Rozwój osobniczy naczyń wieńcowych oraz niektóre zagadnienia jego regulacji

W pracy przedstawiono współczesne poglądy na temat podstawowych etapów rozwoju naczyń wieńcowych u zwierząt doświadczalnych. Materiału tkankowego dla tworzących się naczyń wieńcowych dostarcza przejściowa struktura - narząd przednasierdziowy, który formuje się w postaci skupień komórkowych na powierzchni przegrody poprzecznej (u ssaków) lub zatoki żylnej (u ptaków). Narząd ten jest bezpośrednim prekursorem nasierdzia.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki