ZNAJDŹ ARTYKUŁ

SYNAPSA IMMUNOLOGICZNA I AKTYWACJA KOMÓREK T

Aktywacja limfocytów T w wyniku prezentacji antygenu na receptorze komórki T jest decydującym etapem w rozwoju odpowiedzi immunologicznej w czasie infekcji i w stanach zapalnych. Kontakt ten jest dynamicznym procesem prowadzącym do powstania synapsy immunologicznej. W ostatnim czasie wraz z intensywnym rozwojem technik mikroskopowych pojawiło się wiele danych na temat dynamiki formowania synapsy immunologicznej, interakcji białek w przestrzeni synaptycznej i aktywacji komórek T.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki