ZNAJDŹ ARTYKUŁ

SYNAPSA IMMUNOLOGICZNA I AKTYWACJA KOMÓREK T

Aktywacja limfocytów T w wyniku prezentacji antygenu na receptorze komórki T jest
decydującym etapem w rozwoju odpowiedzi immunologicznej w czasie infekcji i w stanach
zapalnych. Kontakt ten jest dynamicznym procesem prowadzącym do powstania synapsy
immunologicznej. W ostatnim czasie wraz z intensywnym rozwojem technik mikroskopowych

Redakcja
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki