ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Peryferyczny benzodiazepine receptor

Benzodiazepines are a class of drugs acting sedative , hypnotic and anticonvulsant . The therapeutic potential of the GABAA receptor mediated located in the central nervous system. Benzodiazepine binding site called the peripheral benzodiazepine receptor ( PRB ) were also identified outside of the central nervous system, adrenal glands, heart , kidney, ovaries or testes but also in glial cells of the brain. The PRB includes protein receptor pk18 found in the outer mitochondrial membrane and possibly channel VDAC ( Ang voltage dependent anion channel ), and adenine nucleotide translocase .

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki