ZNAJDŹ ARTYKUŁ

DIETARY PHENOLIC COMPOUNDS IN PLANTS: THEIR ANTIOXIDANT AND PHARMACOLOGICAL POTENTIAL

The phenolic compounds from plants have a significant role in human diet as antioxidants. Their main sources are fruits, vegetables and beverages etc. However, by-products from food and agriculture also have valuable amounts of phenolic antioxidants. These phenolic compounds are effective in curing of many diseases including cancer, cardiovascular, contagious, viral and inflammatory diseases.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki