ZNAJDŹ ARTYKUŁ

PHYTOCHEMISTRY, MEDICINAL AND NUTRITIONAL IMPORTANCE OF ASPARAGUS RACEMOSUS

Plants possess very important phytochemical constituents and are rich in nutritional and medicinal contents. Current studies were performed to review the phytochemistry, nutritional and pharmaceutical value of Asparagus racemosus (shatavari). This plant contains numerous steroidal saponins, steroids, alkaloids, flavonoids, cyclic hydrocarbons, tannins, anthraquinones, polysaccharides, oligospirostanoside, trace minerals, derivatives of dihydrophenanthrene and derivatives of furans and essential oils. A.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki