ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Lipoksygenaza w komórkach roślinnych – budowa i funkcja

Lipoksygenazy to enzymy szeroko rozpowszechnione zarówno w świecie roślin, jak i zwierząt. Enzymy te katalizują reakcje utleniania wielonienasyconych kwasów tłuszczowych zawierających układ wiązań (1Z,4Z) pentadienowych. W artykule omówiono budowę i funkcje lipoksygenaz roślinnych. Opisano również biochemiczne i molekularne właściwości lipoksygenaz łącznie z reakcjami, które zachodzą z udziałem enzymu w komórkach roślinnych. Uwzględniono główne i poboczne szlaki przemian wodoronadtlenków kwasów tłuszczowych.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki