ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Zarodkowe komórki macierzyste i możliwości wykorzystania ich w medycynie

Zarodkowe komórki macierzyste (ZKM) są obiecującym przedmiotem badań dla współczesnej nauki. Dzięki potencjalnie nieograniczonemu potencjałowi różnicowania się mogą stać się spełnieniem marzeń współczesnej medycyny dostarczając komórek pozwalających zastąpić dowolną zniszczoną bądź uszkodzoną tkankę. W chwili obecnej kluczowe jest opracowanie technik pozwalających na dowolne sterowanie losem ZKM. W artykule omówione są podstawowe właściwości komórek macierzystych i techniki uzyskiwania ZKM.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki