ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Rurki sitowe - fenomen funkcjonalności

Budowa rurek sitowych jest znana od dawna, jednak dopiero ostatnie doniesienia dotyczące ultrastruktury pozwalają w pełni zrozumieć, jak dobrze te twory są przystosowane do pełnionych funkcji, począwszy od redukcji oporów dla przepływu soku floemowego, przez wytrzymywanie wysokich ciśnień, aż po mechanizmy zabezpieczające przed wyciekiem zawartości w razie uszkodzenia oraz przed atakiem patogenów. Sok floemowy zawiera nie tylko cukry i jony, ale też hormony, białka i kwasy nukleinowe. Związki te są zaangażowane w sygnalizację, a także w systemiczną reakcję odporności przed wirusami.

Plazmodesmy, jako element systemu komunikacji w roślinach

Plazmodesmy – kanały cytoplazmatyczne łšczšce komórki – stanowiš jednš z cech odróżniajšcych budowę komórkowš roślin od zwierzšt. Mimo, że plazmodesmy odkryto ponad sto lat temu, dopiero w ostatniej dekadzie przybliżono się do zrozumienia ich roli w regulacji wymiany metabolitów i zwišzków sygnałowych między komórkami. Szczególnie interesujšce sš dane odnoszšce się do funkcji plazmodesm w regulacji ponadkomórkowego transportu białek i kwasów nukleinowych.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki