ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Transdukcja sygnałów w komórce roślinnej pod wpływem stresów abiotycznych.

Różnorodność mechanizmów obronnych roślin przeciwko stresom abiotycznym pozwala im na adaptację do niekorzystnych warunków środowiska. Pierwszym etapem adaptacji jest percepcja bodźca a następnie jego przekazanie na szlak transdukcji sygnałów. Rozpoznanie czšsteczek sygnałowych zachodzi dzięki receptorom obecnym w błonie komórkowej. Przyłšczenie liganda do receptora wpływa na jego aktywność enzymatycznš lub na aktywność czšsteczki przenośnikowej.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki