ZNAJDŹ ARTYKUŁ

DROSOPHILA MELANOGASTER CONTROL MECHANISMS OF TELOMERE LENGTH MAINTENANCE AND IME4 PUTATIVE ROLE IN THE RETROTRANSPOSONS REPLICATION AND TELOMERE ELONGATION

Senescence occurs in every living organism. Revolutionary studies of McClintock, Blackburn and Szostak led to the discovery of telomeres, telomerase enzyme complex and telomere shortening-related aging processes. Current scientific knowledge brings the scientists closer to the recognition of the basic courses and processes behind organisms’ senescence, although this advance seems to be more regressive than progressive in modern days when multiple studies discover new possibilities and bring even more questions than answers.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki