ZNAJDŹ ARTYKUŁ

UNACZYNIENIE POLIPÓW GRUCZOLAKOWYCH W ASPEKCIE OCENY RYZYKA WYSTĄPIENIA RAKA JELITA GRUBEGO

Rak jelita grubego jest jednym z najczęściej występujących nowotworów złośliwych. Gruczolaki są zmianami poprzedzającymi rozwój raka jelita grubego. Ryzyko rozwoju nowotworu, może znajdować swoje odzwierciedlenie w jakości i liczbie naczyń krwionośnych. Ocena stopnia dojrzałości oraz gęstości naczyń krwionośnych w poszczególnych rodzajach polipów gruczolakowych może zatem pozwolić ocenić ich przydatność w aspekcie ryzyka rozwoju raka jelita grubego.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki