ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Udział cGMP w szlakach transdukcji sygnałów w komórkach roślinnych.

Cykliczny GMP jest jednym z kluczowych wtórnych przekaźników, funkcjonującym w wielu szlakach transdukcji sygnału w systemach zwierzęcych. Badania nad rolą cGMP w komórkach roślinnych trwają zaledwie jedną dekadę i wskazują, że cząsteczka ta jest znaczącym elementem w przekaźnictwie wewnątrzkomórkowym roślin. Wykazano, że cGMP bierze udział w szlaku leżącym u podstaw reakcji obronnej HR, szlaku zależnym od fitochromu oraz reakcjach niezbędnych w regulacji aparatów szparkowych roślin. Podobnie jak u zwierząt, również u roślin induktorami sygnału cGMP wydaje się być NO i peptydy natriuretyczne.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki