ZNAJDŹ ARTYKUŁ

AKWAPORYNY W GRUCZOLE MLEKOWYM ORAZ ICH ROLA W SYNTEZIE MLEKA

Akwaporyny (AQPs) są rodziną małych, tetrametrycznych białek umożliwiających transport wody i innych małych cząsteczek przez błony biologiczne zarówno do wnętrza jak i na zewnątrz komórek. U ssaków zidentyfikowano 13 izoform tych białek (AQP0- AQP12), które występują w większości typów komórek organizmu. W gruczole mlekowym stwierdzono obecność 6. akwaporyn (AQP1, AQP3, AQP4, AQP5, AQP7 i AQP9), których rola do dziś nie została w pełni wyjaśniona.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki